2010 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ PPS ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΛΕΞΗ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/06/2010

8:00-9:00    Εγγραφή

9:00-9:30    Έναρξη

9:30-10:00    Εικονοκλαστική Προσέγγιση με Εικόνες: Ο Χώρος - ο Χρόνος - η Κίνηση, η Δυναμική των Στερεών Σωμάτων, Σχετικότητα

10:00-11:00    Κίνηση στο χώρο και στο χρόνο, Σπύρος Πνευματικός (pps)

11:00-12:30   Τι δεν είναι σχετικό στην Σχετικότητα, Σπύρος Τζαμαρίας (pps)

12:30-1:00    Διάλειμμα

1:00-3:30   Παράλληλες Συνεδρίες, Σπουδαστήρια-Εργαστήρια

 1. Ταλαντώσεις. Σύνθεση Ταλαντώσεων. Συζευγμένες Ταλαντώσεις, Εκπαιδευτής: Απόστολος Τσιριγώτης (pps)

 2. Μαθηματική μοντελοποίηση συστημάτων, Εκπαιδευτής: Κώστας Σφέτσος

 3. Γραμμική και Μη-Γραμμική Κίνηση, Εκπαιδευτής: Τάσος Μπούντης (pps)

 4. Σχετικιστικές “οπτικές απάτες”, Εκπαιδευτής: Αντώνης Λέισος (pps)

3:30-6:00    Μεσημεριανό Διάλειμμα

6:00-9:00    Κοινή Συνεδρία - Παρουσιάσεις Εργασιών - Συζήτηση, Συντονιστής: Σπύρος Τζαμαρίας


ΤΡΙΤΗ 29/06/2010

9:00-9:30   Εικονοκλαστική Προσέγγιση με Εικόνες:     Σωμάτιο ή Κύμα, Ελάχιστη Ενέργεια και Ελάχιστη Δράση, η Δυναμική της Θερμότητας

9:30-10:30    Ο Δαίμων του Maxwell: Ένα παραθυράκι στον 2ο Νόμο της Θερμοδυναμικής, Ιάκωβος Βαν ντερ Βέιλε

10:30-12:00   Κβαντική Περιγραφή του Κόσμου μας, Κώστας Σφέτσος (pdf)

12:00-12:30    Διάλειμμα

12:30-3:00    Παράλληλες Συνεδρίες, Σπουδαστήρια-Εργαστήρια

 1. Φαινόμενο Σήραγγος. Παραδείγματα της Αρχής της Αντιστοιχίας, Εκπαιδευτής: Απόστολος Τσιριγώτης (pps)

 2. Ελάχιστοι χρόνοι: Ο νόμος του Snell και το Βραχιστόχρονο, Εκπαιδευτής: Σπύρος Τζαμαρίας (pps)

 3. Ελάχιστη δράση: Πως το φως βρίσκει το δρόμο του, Εκπαιδευτής: Κώστας Παπαγεωργίου (pps)

 4. Εντροπία: Ο Δαίμονας του Maxwell, η Καστάνια του Feynman και άλλες Brownian  μηχανές, Εκπαιδευτής: Ιάκωβος Βαν ντερ Βέιλε (pps)

3:00-6:00    Μεσημεριανό Διάλειμμα

6:00-9:00    Κοινή Συνεδρία - Παρουσιάσεις Εργασιών - Συζήτηση, Συντονιστής: Σπύρος Τζαμαρίας


ΤΕΤΑΡΤΗ 30/06/2010

9:00-9:30    Εικονοκλαστική Προσέγγιση με Εικόνες:     Ηλεκτρομαγνητισμός, Η Δομή της Ύλης, Αλληλεπίδραση και Ενέργεια

9:30-10:30    Η ομορφιά του Χάους και των Δομών Φράκταλ, Τάσος Μπούντης (pps)

10:30-12:00    Θεμελιώδεις Αλληλεπιδράσεις, Γιώργος Φανουράκης (pps)

12:00-12:30    Διάλειμμα

12:30-3:00    Παράλληλες Συνεδρίες, Σπουδαστήρια-Εργαστήρια

 1. Δείκτης Διάθλασης και Δομή της Ύλης, Εκπαιδευτής: Αντώνης Λέισος (pps)

 2. Εναπόθεση ενέργειας με ιονισμό - Σωτήριες ακτινοβολίες, Εκπαιδευτής: Γιώργος Φανουράκης (pps)

 3. Στάσιμες καταστάσεις και ο Ομοιοπολικός Δεσμός, Εκπαιδευτής: Σπύρος Τζαμαρίας (pps)

 4. Μη-Γραμμικά φαινόμενα στον Ηλεκτρομαγνητισμό, Εκπαιδευτής: Τάσος Μπούντης (pps1) (pps2)

3:00-5:30    Μεσημεριανό Διάλειμμα

5:30-8:30    Κοινή Συνεδρία - Παρουσιάσεις Εργασιών - Συζήτηση, Συντονιστής: Σπύρος Τζαμαρίας


ΠΕΜΠΤΗ 01/07/2010

9:00-10:00   Εικονοκλαστική Προσέγγιση με Εικόνες: Η λογική της δύναμης

10:00-11:00    Στατιστική επί τροχάδην. Εισαγωγή των μαθητών Λυκείου στην Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων και στην Εκτίμηση Φυσικών Παραμέτρων, Γιάννης Γκιάλας (pps)

11:00-12:00    Αναδυόμενες Ιδιότητες, Χαρίτων Πολάτογλου

12:00-12:30    Διάλειμμα

12:30-3:00    Παράλληλες Συνεδρίες, Σπουδαστήρια-Εργαστήρια

 1. Αδρανειακά και μη-αδρανειακά συστήματα αναφοράς. Η αρχή της Ισοδυναμίας, Εκπαιδευτής: Βασίλης Βεργανελάκης (pps) (pdf)

 2. Πιθανότητα Αλληλεπίδρασης και Ενεργός Διατομή: Εφαρμογή στη σκέδαση Rutherford, Εκπαιδευτές: Καλλιρρόη Σταυριανού, Αντώνης Λέισος (pps)

 3. Χρήση μηχανικών και αριθμητικών αναλόγων για την κατανόηση φυσικών εννοιών: Τυχαία συμβάντα, Πολλαπλές Σκεδάσεις, Νόμος Καταστροφών, το πρόβλημα της αντίστροφης σκέδασης, Εκπαιδευτές: Σπύρος Τζαμαρίας, Γιώργος Ζησιμόπουλος

 4. Οι συνολικές ιδιότητες ενός φυσικού συστήματος εκφράζονται πάντα ως άθροισμα των ιδιοτήτων των δομικών συστατικών του;, Εκπαιδευτής: Χαρίτων Πολάτογλου

3:00-5:30    Μεσημεριανό Διάλειμμα

5:30-8:30    Κοινή Συνεδρία - Παρουσιάσεις Εργασιών - Συζήτηση, Συντονιστής: Σπύρος Τζαμαρίας

8:30-9:30    Συμπεράσματα, Συζήτηση, Συντονιστής: Σπύρος Πνευματικός