Ομιλία του Καθηγητή Σ. Ε. Τζαμαρία στην ημερίδα των φοιτητών του Π. Σ. “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” με τίτλο: “Εξ’ αποστάσεως και διαβίου παν/κη εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: Συμβολή στη Κοινωνία και στην Επιστήμη”.


Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση επιλέγοντας εδώ