ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ

PROFESSOR SPYROS Eust. TZAMARIAS (CV IN ENGLISH)

ΤΗΛ: +30-2610-367-526    EMAIL: tzamaria@eap.gr, S.Tzamarias@cern.ch

  1. BulletCURRENT RESEARCH ACTIVITIES


  1. BulletΣΠΟΥΔΕΣ


1975 – 1979  Προπτυχιακές σπουδές στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

1979 – 1981 Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Αρχαιομετρία και Πιστοποίηση Αυθεντικότητας

1981 – 1983Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΚΠΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ σε Θεμελιώδη Φυσική, μεταπτυχιακή έρευνα στο Εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ευρωπαϊκό    Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN.

1983 – 1986   Διδακτορική έρευνα στο Εθνικό Επιταχυντικό Εργαστήριο FERMI των ΗΠΑ (FERMI National Accelerator Laboratory - FERMILAB)

  1. BulletΑκαδημαϊκες & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - Υπευθυνοτητες


1979 – 1981    Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ιδρύματος Volkswagen .

1981–1986    Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης  Επιστήμονας στο FERMILAB

1986–1989    Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Research Associate), Ερευνητής (Senior Research  Associate) στο Πανεπιστήμιο Northwestern των ΗΠΑ, Επικεφαλής ερευνητικών δραστηριοτήτων της επιστημονικής συνεργασίας Ε705 του FERMILAB.

1989 – 1992    Επιστημονικός Εταίρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN (CERN Research Fellow), Επιστημονικός Υπεύθυνος (Team Convener) ερευνητικών δραστηριοτήτων της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας DELPHI του CERN. Επισκέπτης Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιου της Bologna.

1993 – 1996    Senior Chadwick Fellow (στην βαθμίδα του Senior Lecturer) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου του Liverpool. Eπικεφαλής ερευνητικής ομάδας. Συντονιστής ερευνητικών δραστηριοτήτων της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας DELPHI (Team Convener) και εκπρόσωπος των Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου του πειράματος DELPHI  του CERN.

1996 - 2000    Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (Ι.Π.Φ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας του Ι.Π.Φ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Λήψης Επεξεργασίας και Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων του Ι.Π.Φ.  Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ι.Π.Φ. και μέλος του Συμβουλίου Εκπαίδευσης του Ερευνητικού Κέντρου. Μέλος και Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ι.Π.Φ.

2000 – 2015    Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.) και Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής.

2000-2004    Επικεφαλής του Συστήματος Λήψης, Επεξεργασίας και της Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.

2001-    Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ. Συντονιστής Θεματικών Ενοτήτων Φυσικής στο προπτυχιακό και στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ.

2001-2003    Διευθυντής Σπουδών και ακαδημαϊκός υπεύθυνος της ανάπτυξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» και «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών». 

2001-2005    Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του          Ε.Α.Π.(2001-2005),

2005-2007    Διευθυντής Σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» και «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών».

2005-2008    Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

2005-    Επιστημονικός υπεύθυνος του κατανεμημένου  τηλεσκοπίου κοσμικών ακτίνων HELYCON (Hellenic Lyceum Cosmic Observatories Network). Ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής/εκπαιδευτικής κοινοπραξίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων EUROCOSMICS.

2005-2014    Μέλος του Collaboration Board του ΚΜ3ΝeT

2007-2009Πρόεδρος της Εταιρείας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Μέλος της επιτροπής της ΓΓΕΤ για το CERN και των επιτροπών της ΓΓΕΤ για Αστροσωματιδιακή Φυσική νετρίνων.

2012-2014    Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικών Δημοσιεύσεων (Scientific Publication  Committee) της διεθνύς ερευνητικής κοινοπραξίας KM3NeT

2012-2014    Συντονιστής της ερευνητικής κοινοπραξίας KM3NeT-Gr (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΙΠΣΦ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Παν. ΑΙΓΑΙΟΥ, Παν. ΠΑΤΡΩΝ, ΕΑΠ) για την κατασκευή της ερευνητικής υποδομής του KM3NeT που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

2015 -               Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, μετακληθείς μετά από ομόφωνη πρόταση του Εργαστηρίου Ατομικής-Μοριακής-Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και ομόφωνη εισήγηση του Τμήματος  1. BulletΠεριληψη Επιστημονικου εργου


  1. BulletΠεριληψη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ εργου


  1. BulletΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


  1. Bulletδημοσιευμενεσ εργασιεσ στην φυσικη υψηλων ενεργειων


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ εργασιεσ


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


πληρης πινακασ δημοσιευμενων εργασιων